ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٤  


          خدايا!...

                    من در کلبه فقيرانه خويش چيزی دارم

                            که تو در عرش کبريايی خود نداری!

                                   من چون توئی دارم و تو چون خود نداری!!!

 


 
 
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٤  

حضرت علی(ع):

     >>>>ارزش انسان به اندازه همت اوست و عمل او به اندازه نيتش<<<<

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

//  نيت.... روش فکر کنيد.

به نظره من که خيلی از مشکلاتمون به خاطره اينه که هدف و نيتمون درست نيست! نظر شما  چيه؟