ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥  

خدايا! رنج‌ها و سختيهايم را صد چندان کن

چرا که                                   

                                      در اين لحظات با تمام وجود احساست می‌کنم، با تمام وجود...

 


 
 
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥  

       التماس به خدا شجاعت است،
       اگر برآورده شود حاجت است،
       اگر برآورده نشود حكمت است.
                                               اما...

                                                      التماس به خلق شرمندگي است،
                                                      اگر برآورده شود منت است،
                                                      اگر برآورده نشود ذلت است.

                                                                                                                     حضرت علی (ع)

 


 
اندر فوايد عشق!!!
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٥  

ايمان بدون عشق شما را متعصب، وظيفه بدون عشق شما را بداخلاق،قدرت بدون عشق شما را خشن، عدالت بدون عشق شما را سخت و زندگی بدون عشق شما را بيمار می‌كند.

هميشه عاشق باشيد.


 
 
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٥  

....خدايا تو چگونه زيستن را به من بياموز

         چگونه مردن را خود خواهــــــم آمــــــوخت....

                ....خدايا رحمتی كن تا ايمان، نان و نام برايم نيـــاورد

                         قوتم بخش تا نانم را و حتی نامم را در خطر ايمانم افكنم....

                                                    < دكتر علی شريعتی ‌‌‌‍>