حرفهایی که ممکنه یه دنیا بیارزن.......
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٥  

دکتر علی شریعتی بر این باور است که زندگی یعنی:

نان، آزادی، فرهنگ، ایمان، دوست داشتن.

~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

زندگی: یعنی شب نو ، روز نو، اندیشه نو                   زندگی یعنی: غم نو، حسرت نو، پیشه نو

~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~

زندگی یک بوم نقاشی است که در آن از پاک کن خبری نیست

~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~.~.~~.~.~.~.~.~

یا حق تا بعد...