ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٤  

انگار نه انگار که داره بهار می‌آد نميدونم چه مرگم شده اصلاْ باهاش حال نميکنم، ولی شماها که حال ميکنين خوش به حالتون!

کاش بتونم سال که عوض ميشه منم خودمو يکم عوض کنم، خيلی سخته ولی ميشه!!!