ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٥  

       التماس به خدا شجاعت است،
       اگر برآورده شود حاجت است،
       اگر برآورده نشود حكمت است.
                                               اما...

                                                      التماس به خلق شرمندگي است،
                                                      اگر برآورده شود منت است،
                                                      اگر برآورده نشود ذلت است.

                                                                                                                     حضرت علی (ع)