ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥  

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد،

                          نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم،

                          که از خاک گلویم سوتکی سازد،

                                                                       گلویم سوتکی باشد

بدست کودکی گستاخ و بازیگوش و او،

                          یکریز و پی در پی دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خواب خفتگان خفته را سخت آشفته تر سازد!!!

                          بدین سان بشکند در من سکوت مرگبارم را....!!!

< <دکتر علی شریعتی>>