ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٤  

                         // از خون دل چو غنچه گل پاك دامنان ..
                                                              مستانه مي كشيده و مستور بوده اند ..
                             گر ماه من ز مهر بود دور نيست ..
                                                              تا بوده مهر و ماه ز هم دور بوده اند 
//

< رهی معيری>


 ارزش بودن ما در کنار هم والاتر از بودن ماست،اين بودن را قدر بنهيم.


تولدت مبارک حسين جان